IN MEMORIAM CARRY COPPÉE

04.09.1946 - 30.08.2014

carry coppee 1 Het is inmiddels bijna anderhalf jaar geleden dat Carry Coppée overleed, toch willen wij haar hier nu nog memoreren.
Waarom zo laat?
Wij wisten niet dat zij was overleden. We hadden regelmatig contact via e-mail tot dit op een bepaald ogenblik niet meer lukte. Ze zal wel een ander emailadres hebben en dat vergeten hebben door te geven, dachten wij.
Toen lazen wij het bericht op de website van De Terebinth, dat ze was overleden. Het bericht verraste ons onaangenaam. Zo oud was ze toch nog niet?
Via een van haar dochters vernamen wij dat Carry op 30 augustus 2014 was overleden aan kanker. Veel te jong.

Drs. Carry Coppée had Engelse en Amerikaanse taal en letterkunde gestudeerd en was 30 jaar actief als docent.
Dat ze ook funerair geïnteresseerd was bleek uit haar deelname aan onze funeraire reis in 2003 naar Noord-Frankrijk en Parijs, waar wij haar als een prettige en geïnteresseerde vrouw ervaren hebben. Daarna hebben we zo nu en dan contact gehouden, via de e-mail.
Dat ze zich ontpopte tot een funerair kunsthistorica verraste ons. Vol trots stuurde zij ons het tijdschrift met haar eerste gepubliceerde artikel, dat getuigde van een diepgaande kennis van grafkunst in kerken.

carry coppee 2 carry coppee 3
Een van haar (twee) dochters vertelde dat ze altijd al geïnteresseerd was in grafmonumenten. Nadat ze gestopt was als docent Engels kon ze zich daar helemaal op gaan richten. Zij vertelde haar dochters altijd uitgebreid over haar nieuw ontdekte monumenten en soms gingen zij met haar mee.

Toen een van haar dochters in Londen woonde bezochten zij de St. Pancras Old Church & Churchyard, waarover Carrie een artikel schreef voor onze website en dat aanleverde met foto’s en een aquarel van haar hand.
Daaruit bleek dat ze ook een begaafd aquarellist was. Enkele voorbeelden daarvan staan hieronder.
Een aantal malen kwam ze met opmerkingen of aanvullingen bij artikelen op onze website, waaruit ook haar interesse, opmerkzaamheid en kennis van kunst en (funeraire) cultuur bleek.
Voor ons voelt het nog niet als een tijd geleden dat mam is overleden, schreef haar dochter. Zo voelt het ook niet en ze blijft voortbestaan, zowel in de herinnering als in haar artikelen. Carry schreef over grote en grootse grafmonumenten, wij kunnen voor haar slechts dit kleine (tekst)monumentje oprichten.

Jeannette en Rindert

carry coppee 4          carry coppee 5

ingang uitgang                                  Wells trap

Artikelen van Carry Coppée:

1. Jan Mast, een Utrechtse beeldhouwer van grafmonumenten in de achttiende eeuw.
in: Bulletin KNOB 2006 No. 5. pp.172-192.

2. Het grafmonument voor Evert van Heeckeren en Maria Torck in de Sint Walburgiskerk te Zutphen.
in: Zutphen: tijdschrift voor de historie van Zutphen en omgeving: 26 (2007) nr. 4 pp.87-94.

3. "Schreiende kindertjes en uitgebluschte toortsen", achttiende-eeuwse grafmonumenten in Gelderse kerken.
in: Venster, kwartaalblad van de Stichting Oude Gelderse Kerken: jaargang 6, 2008. pp. 10-14.

4. Het grafmonument voor Hendrick Thibaut, Isabella Porrenaer en Jacoba Thibaut in Aagtekerke.
in: Zeeland; vol. 19 (2010), afl. 4 pp. 123-130

5. Het grafmonument voor Sicco van Goslinga te Dongjum.
in: Alde Fryske Tsjerken no. 5 2011, pp. 25-28

6. St. Pancras Old Church & Churchyard.
op:
http://www.atelier-terreaarde.nl/gasten12/211-gast12 , rubriek Gast aan het woord 12, 2008

 

 

FOTOALBUMS

BEGRAAFPLAATSEN IN EUROPA

Elk fotoalbum is weergegeven in PDF

Klik op het kaartje om het album te openen

BA 01

 

 

BALTISCHE STATEN

BE 01

 

 

BELGIË

de 01

 

 

DENEMARKEN

 

H 01

 

 

HONGARIJE

 

IR 01

 

 

IERLAND

 

LI 01

 

 

LIECHTENSTEIN

 

LU 01

 

 

 LUXEMBURG

 

MO 01

 

 

MONACO

 

PL 01

 

 

POLEN

 

 RO 01

 

 

 ROEMENIË

 

 
SM 01

 

 

 SAN MARINO

 

SC 01 

 

 

SCHOTLAND

SL 01

 

 

 SLOWAKIJE

 


SP 01

 

 

 SPANJE

WL 01

 

 

 WALES

 

 

 

 


 

ZW 01
 

 

 ZWITSERLAND

 

 

 

 

 

Subcategorieën