GAST AAN HET WOORD

Gast 01 - Creatieve nevenactiviteiten Geschreven door Frank Mutter
Gast 02 - 'Pornography of death' Geschreven door Jasper Enklaar
Gast 03 - Wee je gebeente...! Geschreven door Guus Smits
Gast 04 - Nederlands funerair erfgoed op internet Geschreven door René ten Dam
Gast 05 - De funeraire wereld bij Monumentenzorg Geschreven door Leon Bok
Gast 06 - Lelietjes van Dalen Geschreven door Josée Bionda
Gast 07 - Eenvormigheid is niet van deze tijd Geschreven door Michel Kuipers
Gast 08 - De een z'n dood... Geschreven door Ada Wille
Gast 09 - De stijl van de uitvaart; is daar iets mis mee? Geschreven door Jannes Mulder
Gast 10 - Onthou me in je zonnebloem Geschreven door Lucien de Cock
Gast 11 - Dood als Edutainment Geschreven door Albert van der Zeijden
Gast 12 - St. Pancras Old Church & Churchyard Geschreven door Carry Coppée
Gast 13 - Antwerpen is "goe bezig" Geschreven door Jacques Buermans
Gast 14 - Fiat-Ifta Geschreven door Dirk van Vuure sr
Gast 15 - Natuurbegraven in Nederland Geschreven door Joyce Sengers
Gast 16 - Bekende Dode Nederlanders Geschreven door Peter Faase
Gast 17 - Oude hoven van de kerk Geschreven door Arthur Polspoel
Gast 18 - Een dierenbegraafplaats Geschreven door Hetty Mulder
Gast 19 - Oord van rust Geschreven door Marie-Louise Meuris
Gast 20 - Column uit Groningen Geschreven door Evert de Niet
Gast 21 - Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren Geschreven door Frans Baltussen
Gast 22 - De dood Geschreven door Frank van de Poel
Gast 23 - Een probleem van een kleine stad Geschreven door Jan Spoorenberg
Gast 24 - Drie jaar Terebinth Geschreven door Harry Arkesteijn
Gast 25 - De Terebinth - Na het jubileum Geschreven door Peter Henssen
Gast 26 - Cimiterium oblitus Geschreven door Wim van Midwoud
Gast 27 - Een vlezig geraamte Geschreven door Wim Cappers
Gast 28 - Aan de levenden Geschreven door Rita Hulsman
Gast 29 - In de ban van de begraafplaats Geschreven door Anja Vink
Gast 30 - Funerair toerisme Geschreven door Bartho Hendriksen
Gast 31 - Van speculaas naar ‘koffie met cake’ Geschreven door André Kruijmer
Gast 32 - Een idee Geschreven door Guus Sluiter
Gast 33 - Tastbare en ontastbare geschiedenis Geschreven door Henry Keizer
Gast 34 - Op den Rösheuvel Geschreven door Wil Coolen
Gast 35 - Fascinatie voor begraafplaatsen Geschreven door Antoine Fonville
Gast 36 - De begraafplaats als 'spiegel van de samenleving' Geschreven door Maurice Heemels
Gast 37 - Ik houd van de rust op begraafplaatsen Geschreven door Annie van 't Zand-Boerman
Gast 38 - Epitaaf vzw Geschreven door Epitaaf VZW
Gast 39 - Behoud van ons funeraire erfgoed Geschreven door Eward Timmerman
Gast 40 - Begraafplaatsen in mijn leven Geschreven door Ad de la Mar
Gast 41 - Funeraire schilderijen Geschreven door Mieke Friesen

COLUMNS - JEANNETTE GOUDSMIT

01. De oude Joodse begraafplaats
02. Vimy: Er is nog nooit een schaap geëxplodeerd
03. Grafschriften
04. De nieuwe Joodse begraafplaats in Praag
05. Kramsach (Oostenrijk)
06. Liever geen gids...
07. Alles klar!
08. Het verleden begraven?
09. Lessen voor levenden?
10. Eenzaam in de heimwee
11. Nieuwe bezems vegen schoon ...
12. Wegwerpmaatschappij
13. Missers
14. Wat is nieuw?
15. Wat een mop
16. Requiem
17. Het is zoals het is
18. Wat een ramp
19. Dat geeft te denken
20. Een nieuwe generatie
21. Sommigen zijn meer gelijk dan anderen
22. Ohlàlà Paris Paris!
23. Eindeloze rijen
24. Altijd hetzelfde
25. Overal hetzelfde
26. Dark tourism ??
27. Onsterfelijk
28. Aasgieren
29. Z(z)witsers
30. Alle zegen komt van boven
31. Dierenbegraafplaats
32. Een eigen huis, voor later
33. Poes
34. Kosten koper
35. Reclameren
36. De dans om de rituelen
37. Gedenkbomen op afstand
38. Grasduinen in het verleden
39. Dierenliefde
40. Het stof der aarde
41. The dragon at the gate
42. Bloemetjes buiten zetten
43. Eros en Thanatos
44. Natuurbegraafplaatsen: de dood voor ons funerair erfgoed?
45. Onsterfelijk mooi. Natuur op begraafplaatsen
46. Terug naar de oorsprong
47. Een glazen huis
48. In de krant
49. Darwin award
50. Tien jaar
51. Funeraire cultuur
52. Over noviteiten en het oudste beroep
53. Puur natuur: niet te vreten. Of toch wel?
54. Klopt uw hart ook voor donatie?
55. Eco moet je leren
56. Een memorabele uitvaart
57. Duurzaam - duurzamer - duurzaamst
58. Terre-aardewerk: steengoed!
59. Wat nou
60. Doodzijn duurt zo lang
61. High crosses, round towers, keramiek en een sprookje.
62. Pottenbakker tot het einde
63. Een gezond 2019
64. Het verstand zal wederkeren
65. Diversiteit genoeg
66. Alles is ijdelheid
67. Tegengestelde polen
68. Niemand weet dat ik repelsteeltje heet
69. Nood breekt wet
70. Overleven is: improviseren, aanpassen, overwinnen

THEMA'S

thema 01: EENHEID IN VERSCHEIDENHEID EN HET VERSCHIL TUSSEN NOORD- EN ZUID-EUROPA
thema 02: KNEKELHUIZEN IN EUROPA OFWEL DE 'TWEEDE BEGRAFENIS'
thema 03: KONING, KEIZER, ADMIRAAL… - VORSTELIJK BEGRAVEN
thema 04: VAN KERKHOF TOT BEGRAAFPLAATS : VOOR EN NA DE FUNERAIRE REVOLUTIE
thema 05: VELDEN VAN EER : SLAGVELDEN OF SLACHTVELDEN?
thema 06: ‘MAAR HEEL EVEN MOCHTEN WIJ LEVEN’ : MONUMENTEN VOOR DOODGEBOREN KINDEREN
thema 07: GESCHEIDEN BIJZETTING : LICHAAM, HART EN INGEWANDEN
thema 08: DODENDANS
thema 09: DE BEL VOOR DE LAATSTE RONDE : DOODSKLOKKEN EN KLOKKENSTOELEN
thema 10: HET EEUWIGE LICHT VERLICHTE HEN : DODENLANTAARNS
thema 11: ADOPTIE VAN GRAFMONUMENTEN
thema 12: HET GRAF VAN DE ONBEKENDE SOLDAAT
thema 13: RELIKWIEËN
thema 14: LEPROZENBEGRAAFPLAATS
thema 15: EX ORIENTE LUX : ORIËNTATIE VAN GRAVEN
thema 16: STUKJES NAPOLEON
thema 17: CAMPOSANTO
thema 18: BOVEN HET MAAIVELD : DEMOGRAFISCHE STRUCTUUR OP BEGRAAFPLAATSEN
thema 19: LOUIS XVII (1885-1895) OF HET NAUNDORFF MYSTERIE
thema 20: LIEFJES VAN GOETHE
thema 21: VERBODEN TE STERVEN
thema 22: MAAGDELIJKE BOTTEN : DE LEGENDE VAN ST. URSULA EN HAAR 11.000 MAAGDEN
thema 23: DE KRUISWEG OP BEGRAAFPLAATSEN
thema 24: BODY-SNATCHING
thema 25: ERE WIE ERE TOEKOMT
thema 26: DUIVELSROOSTER
thema 27: GESLOTEN BEGRAAFPLAATSEN
thema 28: NATUURLIJKE MUMMIES IN KERKEN EN CRYPTEN
thema 29: LEVEND BEGRAVEN : ANGST VOOR SCHIJNDOOD
thema 30: ZITTEND BEGRAVEN
thema 31: STAAND BEGRAVEN
thema 32: NAAMLOOS BEGRAVEN 1 : DRENKELINGEN
thema 33: NAAMLOOS BEGRAVEN 2 : 'VERPLEEGDEN', SOLDATEN EN NN-ERS
thema 34: ANONIEM BEGRAVEN
thema 35: HALFANONIEM BEGRAVEN
thema 36: BEGRAVEN OP ZEE
thema 37: UNIFORM BEGRAVEN 1 : LEVEN EN DOOD IN UNIFORM & 'GLEICHFÖRMIGKEIT' IN DUITSLAND
thema 38: UNIFORM BEGRAVEN 2 : UNIFORMITEIT IN NEDERLAND & MODERNE TRENDS IN EUROPA
thema 39: EEUWIGDUREND BEGRAVEN
thema 40: ENCLOS PAROISSIAL
thema 41: GRÜNDERZEIT
thema 42: DE HOND, DE BESTE VRIEND VAN DE MENS 1
thema 43: DE HOND, DE BESTE VRIEND VAN DE MENS 2
thema 44: FUNERAIR HERGEBRUIK
thema 45: SCHIJNGRAVEN 1 : MUSEALE SCHIJNGRAVEN
thema 46: SCHIJNGRAVEN 2 : PSEUDOGRAVEN EN NEPGRAVEN
thema 47: SCHIJNGRAVEN 3 : CENOTAFEN VOOR EEN GROEP
thema 48: SCHIJNGRAVEN 4 : INDIVIDUELE CENOTAFEN IN KERKEN
thema 49: SCHIJNGRAVEN 5 : INDIVIDUELE CENOTAFEN OP BEGRAAFPLAATSEN
thema 50: SCHIJNGRAVEN 6 : SYMBOLISCHE GRAVEN, PSEUDO CENOTAFEN EN FILMGRAVEN
thema 51: CATACOMBEN 1 : DE OORSPRONG
thema 52: CATACOMBEN 2 : 'MODERNE' CATACOMBEN
thema 53: CATACOMBEN 3 : THE BRITISH WAY OF CATACOMBS
thema 54: ONDER HET PLAVEISEL 1 : STRATEN EN PLEINEN
thema 55: ONDER HET PLAVEISEL 2 : PARKEERPLAATSEN
thema 56a: 0. KERAMIEK OP BEGRAAFPLAATSEN : INLEIDING
thema 56b: 1. GROFKERAMIEK : BAKSTEEN  
thema 57: 2. AARDEWERK : TERRACOTTA 
thema 58: 3. AARDEWERK : FAIENCE 
thema 59: 4. STEENGOED 
thema 60: 5. KERAMISCHE TEGELS 
thema 61: 6. KERAMISCH MOZAÏEK 
thema 62: 7. PORSELEIN 
thema 63: 8. LIMOGES PORSELEIN
thema 64: 9. FOTOKERAMIEK 
thema 65: 10. FOTOKERAMIEK - POST-MORTEMFOTOGRAFIE 
thema 66: 11. KERAMISCHE URNEN - TOT 785 
thema 67: 12. KERAMISCHE URNEN - NA 1873 
thema 68: 13. KERAMIEK - TOEGIFT ANNIE VAN ‘T ZAND 

COLUMN VAN JEANNETTE

Om de drie maanden is er een update van deze website
-medio januari - april - juli - oktober-
Bij elke update schrijft Jeannette een COLUMN.

Ga via ‘klik’ naar het onderdeel EERDER VERSCHENEN - COLUMNS
om kennis te nemen van haar vorige columns

klik

     
column 280a

COLUMN 71

ACHTERUITKIJKSPIEGEL

We hebben alle begraafplaatsen in ‘ons domein’ bezocht.
Ons domein is de regio Zuidoost Brabant.
Deze column kijkt achteruit naar het geheel
van al die bezochte begraafplaatsen.
Vandaar de titel: de ‘achteruitkijkspiegel’.
Lees het in de column van Jeannette.
klik

Subcategorieën