YouTube

In het woud van YouTube filmpjes zie je door de bomen het bos niet meer.
Dat geldt ook voor filmpjes over begraafplaatsen en funeraire cultuur.
In deze rubriek willen wij de aandacht vestigen op een aantal funeraire YouTube video’s,
die ofwel nieuw zijn ofwel interessant om eens te bekijken.

  • Ad de la Mar - Wandelen over begraafplaatsen

youtube 01

Onlangs is Ad de la Mar begonnen met het maken van YouTube video’s.
Daarover zegt hij het volgende:
Op YouTube staan veel prachtige filmpjes over bijzondere begraafplaatsen in het buitenland.
Van dodenakkers in Nederland is veel minder te vinden en vaak zijn ze bedoeld als promotie.
Ik wil proberen om in de leemte te voorzien door zelf video's te maken
over de cultuurhistorie van begraafplaatsen en de personen die er begraven zijn.
Daarbij begin ik met Moscowa in Arnhem, de begraafplaats waar ik het meest bekend ben
en bijna 100 rondleidingen heb verzorgd.
Inmiddels staan mijn eerste video’s online op mijn eigen YouTube-kanaal:

Wandelen over begraafplaatsen - YouTube

Nederlands funerair erfgoed is te belangrijk om op YouTube te ontbreken.
Ik hoop dat mijn initiatief helpt om meer mensen enthousiast te maken voor grafcultuur
en hoop bovendien dat ook anderen video’s over begraafplaatsen online gaan zetten.

In de serie filmpjes over Moscowa in Arnhem zijn tot nu toe verschenen:
1.  
Zorg voor de medemens - YouTube
2.  architecten - YouTube
3.  Oorlogen in de negentiende en twintigste eeuw - YouTube

 

  • André & Anne Chabot - La Mémoire nécropolitaine

youtube 02   youtube 03

Op onze website staat in Persoonlijk verhaal 2 het verhaal van André Chabot
over de restauratie van een oude grafkapel en omvorming tot zijn grafmonument.
In het YouTube filmpje zijn André Chabot en zijn partner Anne Fuard
op begraafplaats Père Lachaise in Parijs bij de opening van La Mémoire Nécropolitaine,
hun toekomstig grafmonument.
André Chabot is fotograaf, specialist in de geschiedenis van begraafplaatsen,
kunstenaar en maker van grafmonumenten.
Anne Fuard maakt films over begraafplaatsen en plaatst die op
hun website https://lamemoirenecropolitaine.fr/ .
André ontwierp zijn eigen graf op Pere Lachaise door zijn Leica R9-camera
te reconstrueren tot een zwart granieten monument van één ton.
Dit portret van André en Anne Chabot is gefilmd door James L. Frachon, Mygale Films 2021.

LA MEMOIRE NECROPOLITAINE de James L Frachon. 2021 - YouTube
met Engelse ondertitels.

THEMA

In THEMA komen allerlei onderwerpen over Europese begraafplaatsen aan bod:
- uit de geschiedenis van begraven en begraafplaatsen
- verschillende soorten begraafplaatsen
- manieren van begraven
- componenten van een begraafplaats
- types en materiaal van graftekens

Ga via ‘klik’ naar het onderdeel EERDER VERSCHENEN - THEMA’S
om kennis te nemen van de vorige 68 thema’s.

klik

 

HOUT OP BEGRAAFPLAATSEN

Vanaf thema 69 gaat het over hout op begraafplaatsen
als materiaal van graftekens.

THEMA 69

 6901

1. INLEIDING - HET HOUTEN GRAFTEKEN

De geschiedenis van het houten grafteken kent twee periodes:
voor en na de funeraire revolutie op de grens van 18e en 19e eeuw.
 Het begraven in kerken en op kerkhoven in de steden
werd verboden en dat leidde tot de aanleg
van begraafplaatsen buiten de stad.
Houten graftekens zijn altijd gebruikt,
maar in gebruik en vorm bestond en bestaat
een grote verscheidenheid: een aantal voorbeelden.

klik

THEMA 70

 6901

2. PROTESTANTSE PLANKEN EN KATHOLIEKE KRUISEN

Bij oudere houten graftekens voor onvermogenden in Nederland
was vroeger de vorm religieus bepaald:
op het graf van een protestant kwam een grafplank
en op het graf van een katholiek een grafkruis.
Wat is de theologische achtergrond daarvan
en wat is er nog van terug te vinden?

klik

THEMA 71

7101

3. HEDENDAAGSE HOUTEN GRAFTEKENS

De coronatijd was een goede gelegenheid
om coronaproof begraafplaatsen te bezoeken.
We bezochten de meeste van de 190 begraafplaatsen
in Metropoolregio Eindhoven (Zuidoost Brabant)
en maakten daarbij ook een inventarisatielijst
van de aanwezige houten graftekens.

klik

THEMA 72

7201

4. DODENPLANKEN

In het Beierse Woud staan nog Totenbretter, dodenplanken,
aanvankelijk opbaarplank en later vooral gedenkplank.
Ook elders kwam/komt het gebruik voor,
in Nederland als lijkbord en in Japan als Sotoba.
Geïnspireerd
op dit fenomeen
was er
in 2010 de expo Dodenpalen & Seelenbretter
en maakte Jeannette Smartlatten.

klik

MET EEN FUNERAIRE GLIMLACH

Een begraafplaats biedt ook een glimlach voor wie het wil zien

Het is niet alleen kommer en kwel op een begraafplaats,
voor wie het wil zien.
Ik heb het nu over de funeraire liefhebber zoals wij,
die uit volle interesse voor onze funeraire cultuur begraafplaatsen bezoekt
om te zien hoe anderen hun doden begraven.
En als je er oog voor hebt,
openbaart zich geregeld en onverwacht een andere wereld.

De foto’s zijn authentiek en niet gephotoshopt.


funeraire glimlach 1 klik

funeraire glimlach 2

klik
funeraire glimlach 3 klik
funeraire glimlach 4
klik

SPECIALS

In de rubriek SPECIALS
staan onderwerpen over specifieke funeraire thema’s.
Ga via ‘klik’ naar het onderdeel EERDER VERSCHENEN - SPECIALS
om kennis te nemen van de vorige specials.

 klik

genua

SPECIAL 11 - AD DE DE LA MAR

MACHTIGE HEREN IN DE MIDDELEEUWEN EN HUN GRAFSTEDEN

In de middeleeuwen was het tegenwoordige Nederland
verdeeld in een aantal zelfstandige gebiedjes.
Elk gebied beschrijven met zijn regeerders en hun begraafplaatsen
op ons grondgebied blijkt niet mogelijk.
Zeeland behoorde deels toe aan Holland en deels aan Vlaanderen.
Noord-Brabant behoorde tot een groter gebied in het tegenwoordige België.
Limburg was een lappendeken van kleinere gebiedjes
en in Friesland, inclusief de Groningse Ommelanden, ontbrak een landsheer.
De heersers die over blijven komen in drie artikelen aan de orde,
de graven van Holland, de hertogen van Gelre en de bisschoppen van Utrecht.

 

11.1. DE GRAVEN VAN HOLLAND

klik

Subcategorieën